Turboklubben

Edne 19, 5215 Lysekloster
952 38 272
andre.marton@gmail.com

Turboklubben – et fritidstilbud i Lysefjorden.

Turboklubben er ein friluftsklubb for born i alderen 4–12 år som treffast annankvar tysdag kl. 17:30–19:00 i Lysefjorden og ulike stedar i Os.

Målet er å lære born enkelt og naturvennleg friluftsliv ved å være ute saman, leike, oppleve, undre, utforske og lære om naturen. Byggje bål, bruke kart og kompass, lære om skogens arter, førstehjelp, bruk av kniv, fiske, utemat, krabbefangst og knutar er nokre av tema vi skal innom. Dessuten blir det masse utendørs leik og moro!

Deltakare i Turboklubben må vere medlem i Barnas Turlag.

Vi er òg på Facebook

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten