Søfteland Musikklag

Lerkevegen 2, 5212 Søfteland
900 92 381
ashild.haukeland@gmail.com

Søfteland Musikklag er eit vaksenkorps med janitsjarbesetning.

Korpset vart etablert i 1949, og då hadde det berre mannlege medlemer.  Allereie i 1955 hadde korpset med kvinner på stemne, og det fleire år før dette var lov ihht reglane til Norges musikkforbund.

Musikklaget har konsert med basar på Søfteland skule kvar vår og haust, vi har julekonsert på bedehuset på Søfteland og er med på 17. mai på skulen.

I dag har korpset 17 medlemer og vår dirigent er Silje Nymark Haukeland

Vi øver på Søfteland skule kvar onsdag frå kl 19.00 til 21.30.

Adresse: Lerkevegen 2, 5212 Søfteland.

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten