Nore Neset Idrettslag

Skeismyra 8, 5217 Hagavik
950 89 824
dagligleder@nnil.no
Nore Neset Idrettslag er eit lag med vel 800 medlemmer. Vi held til på Nore Neset Idrettsplass, og tilbyr aktivitetane fotball, handball og idrettsskule. I tillegg har vi Fotballfritidsordning (FFO) for barn i 3.-7.klasse ved Nore Neset barneskule her kvar tysdag og torsdag.
Nore Neset Idrettslag er saman med Grendalaget og Saniteten deleigar i Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus. Aktivitetshuset inneheld både idrettshall, styrkerom, klatrevegg og to forsamlingsrom kor det er plass til kurs og konferansar, selskap ect.
Dersom det er spørsmål, kan de nå idrettslaget via mobil, e-post og Facebook. Det finn også informasjon på vår nettside.
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten