Nore Neset Grendalag

Skeismyra 8, 5217 Hagavik
901 36 092
saskvik@online.no

Om Oss
Vi er eit Grendalag som skaper aktiviteter for både unge og gamle i krinsen, med fokus på aktiviteter i Nore Neset Aktivitetshus. Det er mange muligheter, men vi er avhengig av både input og engasjement fra innbyggarane i krinsen, for å kunne starta opp med nye aktiviteter. Vi håper derfor at dei som har idear og har lyst til å bidra tar kontakt.

Vi har følgende aktiviteter:

Dans /trening:

Zumba Fitness – for ungdom og voksne – mandager og onsdag kl 20.00. Facebook side: Zumba på Nore Neset.

Zumba Kids – for barn i barneskolen og mellomsteg, torsdager kl 17-19. Oppstart 06.09.

Sang:

Norne koret – damekor, øver hver onsdag – Facebook side Nornekoret

Musikk:

Musikkbingen på Nore Neset – Facebook side Musikkbingen-Nore Neset

Drama:

Teatergruppen for barn, annonseres nå til helgen, onsdager 17.30-19.00, alder 8-10. Et helt skoleår med forestilling til slutt. Oppstart 05.09.

Nor og ne revylag – øver torsdager, skal sette opp ny revy i mars 2019 – Facebook side Nor og ne.

Du finn oss på Facebook

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten