Nore Neset skulekorps

Skeismyra 2, 5217 Hagavik
40 29 95 35
soldalsilje@gmail.com

NORE NESET SKULEKORPS har plass til flere musikanter.

Vi held til på Nore Neset Skule og har øvingstid tysdagar me1lom 17.30 – 19.30. Vi tilbyr instrumentalundervisning, aspirantgruppe, junior,- og hovudkorps. Medlemene våre kjem frå Nore Neset Lunde, Strøno og Lysekloster skulekretsar.

Du er hjarteleg velkommen, saman med mor og/eller far, til å komma innom på ei av øvingane våre. Då kan du få sjå på ulike instrument, prate litt med dei som spelar i korpset og sjå korleis vi har det. Vi søkjer først og fremst born som er/blir 8 år eller eldre. men vi tek også imot yngre bom som et godt motiverte for dette.

Du kan spele i skulekorpset heilt til du er 19 år, så det er aldri for seint å kome i gang. Å vera med i eit korps er spanande. utvlklande og inkluderande. Vi legg vekt på at vi skal ha eit godt miljø og at speling skal vera gøy. Av aktivitetar som korpset er med på kan nemnast • 17. mai spelar vi i Strøno og på Nore Neset • Seminar med overnatting • Basar og konsertar • Og så reiser vi alltid på tur/festival i løpet av året.

Håpar dette høyrest kjekt ut Vi er ein grei gjeng som øver saman kvar onsdag, men vi vil gjerne bli fleire!

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten