Os Ungdomslag

Giskavollen 20, 5200 Os
907 62 802
svein.inge.hovland@online.no

Os Ungdomslag har ein lang tradisjon i Os-bygdo. Med kontinuerleg drift fram til i dag, kan laget sjå fram til 130 års jubileum i 2020.

Ungdomslaget i Os har vore kulturbærar av folkedans, songdans, folkeviser og folkemusikk. I tillegg har det hatt som føremål å gjera osingane, især dei unge, kjent med bygdehistoria si gjennom turar til «Steindalsetra» v/Midtsæter. Laget har hatt denne setra i sitt eige frå 1939, og sidan den gong hatt opne dører for skuleklassar, speidarar, barnas turlag, ungdomslag, barnefamiliar, verksemder etc. Setra er ein stad der dei får opplæring i å ta del i ein fellesskap, og der samhald og dugnadsånd vert teken vare på. Her kan òg verksemder møtast i eit miljø der dei kan driva teamarbeid, t.d. gjennom vedhogst og matlaging på primitivt vis. Her kan ein overnatte, eller berre ta dagsturar om ein vil. Sjå steindalsetra.no

Ungdomslaget har sine øvingar på Os Barneskule. Her held dei òg kurs i bygdedans som t.d. springar og halling, og runddans – eller gammaldans, som t.d. reinlendar og vals.

Program og informasjon om laget finn du på steindalsetra.no og på Facebook

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten