Os Sanitetsforening

Landboden 45, 5200 Os
474 58 160
post@saniteten.no

Sanitetsforeningene i Os

Det er fire sanitetsforeninger i Os kommune

Os Sanitetsforening har medlemmer fra Os sentrum og omliggende grender, samt en underavdeling i Søre Øyane.

Os Sanitetsforening eier bygget Kløvertun i Os sentrum hvor det er 2 utleielokaler – for kurs, konferanser, selskaper etc.

De øvrige er:

Lysekloster Sanitetsforening

Nore Neset Sanitetsforening

Søre Neset Sanitetsforening

Søre Øyane Sanitetsforening

Disse arbeider med egne prosjekter, men samarbeider også om felles prosjekter i Os, med NKS Hordaland fylke og prosjekter som går i regi av NKS sentralt.

Sanitetsforeningene har vært både pionerer og pådrivere på flere områder – da spesielt innen områder knyttet opp mot helse- og sosial-aktiviteter rettet mot barn og unge samt eldre. På denne måten har sanitetskvinnene vært med på og vist vei for “det offentlige” i utviklingen av velferdstaten Norge.

Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet. Foreningen består av 1324 lokale sanitetsforeninger og underavdelinger, med nær 54 000 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag.

Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innefor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap.

Sanitetskvinnene igangsetter og finansierer forskningsprosjekter rundt kvinners helse med tanke på endringer knyttet til de ulike livsfaser. I krisesituasjoner bidrar Sanitetsforeningens omsorgsberedskap med hus, mat og omsorg til rammede, pårørende og helsepersonell. I nærmiljøet bidrar organisasjonen også med tiltak for barn, unge og eldre.

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å delta aktivt i samfunnsdebatten, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. N.K.S. mottar ikke statstøtte.

Vi er på Facebook

 

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten