Os skyttarlag

Lyseklostervegen 60, 5210 Os
907 89 321
os@skytterlag.no

Os skyttarlag i dag

Styret i Os Skyttarlag består av 7 medlemmer. Kasserer, Våpen/ ammunisjonsforvalter og leiar av Ungdommsutvalet er sjølvskrevnee resentantar i styret. Arbeidet til styret er å lage terminlister, syta for organisering av skytestemne, koordinere arbeidsoppgåvar på bane-anlegget og sist, men ikkje minst sørga for ein sunn drift av laget.

Medlemskap i skyttarlaget
Os Skyttarlag kan med god samvit påropa seg å ha eit av landets flottaste skytebaneanlegg.
På Ulven har vi samla innandørskyting, utandørskyting og felt-skyting, alt innafor kort avstand.

Vi har utandørsbane 100 m og 200 m. I kjellaren har vi 15 m bane som vi benytter om vinteren.
Feltanlegget sto ferdig til samlagsstevnet i 2014, finfelt og grovfelt, grovfeltanlegget har avstander fra 130 til 600 meter,  med det på plass er Os skytesenter ein komplett arena.
Alle banene har elektronisk anvisning.

Som medlem hjå oss ligg alle fasilitetar tilrettelagt. Har du ambisjonar om å nå norgestoppen i skyting? Ønskjer du tilknytting til eit godt miljø der gamle skyte- tradisjonar vedlikehaldast? Eller kunne du rett og slett berre ønskja å terpa skyteformen fram mot jakta?
Ta kontakt med oss i Os Skyttarlag.Vi lovar å ta godt imot deg!

Skyttarlaget har eit breitt utval av våpen til utlån. Som nytt medlem i laget får du låna både våpen og anna utstyr som vi brukar under skyting. Skyttarlaget stillar også velvillig opp med instruktørar som vil hjelpa deg i gang.

Medlemskontingenten i skyttarlaget er:

Rekruteringskyttere:     kr. 500,- pr. år

Støttemedlemmer :       kr. 500,- pr. år

Jegermedlemmer :        kr. 500,- pr. år

Seniorer og veteraner:  kr. 900,- pr. år

Skyttarlaget selg ammunisjon til medlemmane sine og er behjelpeleg med innkjøp av eigne våpen

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten