Strandvik skyttarlag

Strandvikvegen 515, 5643 Strandvik
413 15 688
strandvik@skytterlag.no
Skipa 1881, og dermed eit av dei eldste skytterlaga i Noreg.
Ca 160 medlemmer, av desse 20 % under 20 år
Har to skyteanlegg:
Vikelia
Skytterhus
6 elektroniske skiver på 100 m
6 elektroniske skiver på 200 m
Innandørs
Varmestove/kafe (saman med Fusa Ridehall)
6 elektroniske skiver 15 m
Eiga heimeside og Facebookgruppe
Treningstilbod
Nybegynnere/aspiranter
– 1 gong/veke (15 meter banen/Vikelia)
Aktive born/ungdom/vaksne
– 15 meter (oktober-april) 2/veke
– 100/200 m (mai-sept) 1/veke
– 100/200 m, fellestrening Holdhus (mai-sept) 1/veke
– Åpen tilgang til 15 meter bane saman med godkjent vakt
Jakttrening/oppskyting til jegerprøve 1/veke perioden mai-sept (Vikelia)
􏰁
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten