Norsk Folkehjelp – Bjørnafjorden

Sveingard 7, 5218 Nordstrøno
98 86 36 67
Norskfolkehjelp.os@hotmail.com

Vårt arbeid
Norsk Folkehjelp driver handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Engasjementet er samlet omkring to strategiske områder: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse.

Utviklingssamarbeid
Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling, og vi mener det avgjørende spørsmålet er hvordan ressursene kontrolleres og fordeles. I partnerskap med lokale organisasjoner arbeider vi for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser verden over.

Humanitær nedrustning
Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.

Redningstjeneste og førstehjelp
Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper som står i beredskap for samfunnet.

Flyktning og inkludering
Norsk Folkehjelp har i flere tiår drevet praktisk og politisk påvirkningsarbeid for å bedre sårbare grupper og deriblant asylsøkernes situasjon og rettigheter i Norge.

Solidaritetsungdom
Folk forandrer verden gjennom kampen for et inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres.

Sanitetsungdom
I Sanitetsungdom kan unge mellom 13 og 21 år lære seg førstehjelp, redning og delta i spennende og morsomme friluftsaktiviteter.

 

Vi er òg på Facebook

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten