Kyriake

Øyro 49, 5200 Os
979 74 267
gberge@kongshaug.no
Kyriake er eit blandakor med ca. 20 medlemmar.
Vi legg vinn på eit sosialt og godt felleskap.
Koret har kristen profil i sitt repertoir – val.
Øvingstid/stad: Mandagar frå kl.19 – 21 i Tunet kyrkje – og kultursenter.
Hjarteleg velkomne til å vera med! Ta kontakt med Oddvar Sandtorv, tlf. 40408299 (styret) eller Grethe Inger Berge, tlf. 97974267 (dirigent)
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten