Os senioruniversitet

Mobergsbakken 20, 5200 Os
468 29 353
ters-2@online.no

Os senioruniversitet starta opp i januar 2010. Senioruniversitetet er organisert som ei sjølvstendig, ideell samanslutning, basert på individuelt medlemskap.

Os senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i ulike tema, anten dei er  aktuelle, historiske eller lokale. Det krevst ingen forkunnskapar. Her er alle velkomen – unge som eldre!

Møta blir haldne i Oseanasalen i Oseana kunst-og kulturhus, 10 måndagar i året, klokka 11.00 – 13.00.

I tillegg blir det arrangert sommartur som dagstur med buss ein stad i fylket.

Sjå elles annonsering i eige programhefte og i Oseana kunst-og kultursenter sitt programhefte.

Styret for Os senioruniversitet 2022:

Terje Sørensen – leiar –  ters-2@online.no

Margrethe Håvarstein – nestleiar – marhaav51@gmail.com
Åsne Lyssand –  kasserer – asne.lyssand@gmail.com
Per Arne Rød – styremedlem – rodperarne@gmail.com
Asbjørn Eikrem – styremedlem – aseikrem@online.no
Mette Eliassen – styremedlem – mettelisass@gmail.com
Karl Johan Kleppe – styremedlem – kleppekarljohan@gmail.com
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten