Os senioruniversitet

Mobergsbakken 20, 5200 Os
468 29 353
ters-2@online.no

Os senioruniversitet starta opp i januar 2010. Senioruniversitetet er organisert som ei sjølvstendig, ideell samanslutning, basert på individuelt medlemskap.

Os senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i ulike tema, anten dei er  aktuelle, historiske eller lokale. Det krevst ingen forkunnskapar. Her er alle velkomen – unge som eldre!

Møta blir haldne i Oseanasalen i Oseana kunst-og kulturhus, 10 måndagar i året, klokka 11.00 – 13.00.

I tillegg blir det arrangert sommartur som dagstur med buss ein stad i fylket.

Sjå elles annonsering i eige programhefte og i Oseana kunst-og kultursenter sitt programhefte.

Styret for Os senioruniversitet 2018:

Leiar                          Terje Sørensen                   ters-2@online.no

Nestleiar                   Borghild Borgen                 borghildbb@gmail.com

Kasserar                    Tone B. Mongstad             tone.brodal.mongstad@bkkfiber.no

Styremedlem           Åsbjørg Jonassen               aasbjojo@online.no

Styremedlem           Aasta Anthun                      asta.anthun@gmail.com

Styremedlem           Bergljot Lyssand Bjørø     blybjoe@online.no

Styremedlem           Kjell Harald Lunde             kjell-harald.lunde@bkk.no

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten