Join Us Ten Sing i Os

Øyro 49, 5200 Os
932 56 921
post.os@kyrkja.no

Eit kor for deg mellom 13 og 19 år, som likar song, dans, drama og musikk, eller teknikk / lyd, lys og scene.

Øving kvar onsdag kl 18.30-21.00 i Tunet– kyrkje- og kultursenter.

Temaøving i grupper med song, band, dans, drama og teknikk ein onsdag kvar månad.

Øver inn program til det faste vårshowet i april.

Koret deltek i gudstenester i Os, eit par gongar i semesteret, og elles ved førespurnad.

Sosial weekend om hausten for å bli kjend med kvarandre.

Join Us Ten Sing er knytt til KFUK-KFUM og har tradisjon for å delta på Nattcup i Haukelandshallen og Vinterfestivalen på Voss.

Alle nye og tidlegare medlemmer er hjarteleg velkomne!

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten