Fusa Turlag

Stallabrotet 19, 5640 Eikelandsosen
971 41 707
fusaturlag@gmail.com

Fusa Turlag vart skipa 6. februar 2013, og er eit lokallag av Bergen og Hordaland Turlag. Det vil sei at alle som er medlem i Bergen og Hordaland turlag, eller direktemedlem i DNT – også er medlem i Fusa Turlag. Laget har om lag 200 medlemmer, noko som gjer Fusa Turlag til eit av dei største laga i Fusa.

Styret ynskjer god kontakt med medlemmene i laget, både for å informera om aktivitetar og å få tilbakemelding. Me vil difor oppmoda alle DNT-medlemmer i Fusa om å senda epostadressa si til terje.raunsgard@gmail.com. Då vil de få oppdatert informasjon om kva som skjer. De kan også fylgja Fusa Turlag på Facebook og på her på Fusa Turlag si heimeside.

Men aller helst ynskjer me at fusingane fylgjer oss på tur rundt om i fusanaturen.

Aktiviteter i laget:
– Fellesturer lokalt i den flotte Fusanaturen
– Barnas turlag arrangerer fine familieturer
– «Fusa på kryss og tvers» – Fusa turlag å motivera til å ta i bruk den vakre naturen i heile kommunen. Se mer informasjon på nettsiden
– Kajakk kurs
– Stimerking og rydding

Vi er òg på Facebook

 

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten