NFU Bjørnafjorden

Grimeneset 15, 5640 Eikelandsosen
906 37 277
nfubjornafjorden@gmail.com

NFU Bjørnafjorden

Norsk Forbund for Utviklingshemma

Vår visjon: Eit samfunn for alle

NFU er ein organisasjon som ivaretar interessene til menneske med utviklingshemming gjennom alle livsfaser. For den utviklingshemma, foreldre eller pårørande, er det viktig å ivareta rettar og interesser  overfor sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ynskjer du å vita meir om NFU Bjørnafjorden Lokallag?

Velkomen til å ta kontakt: e-post: nfubjornafjorden@gmail.com

Geir Inge Eide mob: 906 37 277

Ingvild Jansen mob: 481 45 893

Du finn NFU Bjørnafjorden på facebook

NFU Norge si nettside: nfunorge.org

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten