Os fritidsfiskarlag

Hamnevegen 41, 5200 Os
975 22 586
magnuslyssand@yahoo.no

Os har landets største fritidsfiskarlag. Laget har ca 220 medlemer og er største lokallag i Noreg.

Laget er tilslutta Norges Fritids- og Småfiskerforbund, eit forbund med 2000 medlemer fordelt på 20 lokallag frå Troms til Oslo.

I heimbygda er laget blant anna kjent for å arrangera fiskekonkurranse i Øyane under Kystsogedagane.

– Vi har samlingar to gongar i veka den mørke årstida, frå oktober til påske.

– Vi har plass til fleire medlemmar, ikkje minst dei som er yngre. I tillegg til medlemsfordeler er det mykje å læra, frå reglar til bruk og reparering av utstyr og filetering og annan behandling av fisk,

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten