Os jakt- og fiskelag

Ulvenvegen 343, 5217 Hagavik
48 28 25 58
hognemarkhus@hotmail.com
OS JAKT OG FISKELAG

Laget vart starta i 1968 og er eit aktivt lag med fleire tilbod for jakt og fiskeinteresserte.  Me har eige klubbhus, Ulvehiet, som ligg i kort avstand frå Ulven leir og flyplassen i Os.

Me har to banar for hagle/rifleskyting.  Ein bane er overbygd med elektroniske skiver og elgbaneskyting.

Me har leigeavtale for fiske i Oselva og hjort- og småviltjakt i ulike terreng i Os. Kvart år arrangerer me ulike kurs, følg med på sidene våre:  etterkvart vil me legge inn datoar for bl.a. jegerprøverkurs m.m.

Vidare har me jente- og ungdomsgruppe med ulike aktivitetar alt etter sesong.

Ulvehiet kan leigast til ulike arrangement.

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten