NHF Bjørnafjorden

Giljavegen 57, 5200 Os
959 46 647
r.samdal@live.no

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for likestilling og full samfunnsmessige deltagelse for funksjonshemmede.

Norges Handikapforbunds hovedmålgruppe er bevegelseshemmede.

For nærmere informasjon, besøk:
www.nhf.no

NHF Bjørnafjorden er et lokallag av Norges Handikapforbund

Aktiviteter
Vi har sosiale aktiviteter i løpet av året, som for eksempel:

* Medlemskvelder med faglig innhold, bevertning og sosialt samvær

* Kurs

* Sommertur til Ramsholmen

* Juleavslutning

 

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten