Os senioruniversitet

Mobergsbakken 20, 5200 Os
468 29 353
ters-2@online.no

Os senioruniversitet starta opp i januar 2010. Senioruniversitetet er organisert som ei sjølvstendig, ideell samanslutning, basert på individuelt medlemskap.

Os senioruniversitet arrangerer møte med foredrag som gir fordjuping i ulike tema, anten dei er  aktuelle, historiske eller lokale. Det krevst ingen forkunnskapar. Her er alle velkomen – unge som eldre!

Møta blir haldne i Oseanasalen i Oseana kunst-og kulturhus, 10 måndagar i året, klokka 11.00 – 13.00.

I tillegg blir det arrangert sommartur som dagstur med buss ein stad i fylket.

Sjå elles annonsering i eige programhefte og i Oseana kunst-og kultursenter sitt programhefte.

Styret for Os senioruniversitet 2018:

Leiar                          Terje Sørensen                   ters-2@online.no

Nestleiar                   Borghild Borgen                 borghildbb@gmail.com

Kasserar                    Tone B. Mongstad             tone.brodal.mongstad@bkkfiber.no

Styremedlem           Åsbjørg Jonassen               aasbjojo@online.no

Styremedlem           Aasta Anthun                      asta.anthun@gmail.com

Styremedlem           Bergljot Lyssand Bjørø     blybjoe@online.no

Styremedlem           Kjell Harald Lunde             kjell-harald.lunde@bkk.no

Os og Fusaposten

Hei!

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike! Sjå PDF-fil under for info om avisas nye storsatsing. Vi lanserte 15. august. Sjekk ut desse  linkane:

På framsida til avisa:
http://www.osogfusa.no/external/liv-laga-demo

Side med lag og foreiningar:
http://tjenester01.agdermedia.no/os-fusaposten/liv-laga/

Eiga bakomside med info + link til lagets eiga nettside/Facebookside:
http://tjenester01.agdermedia.no/osogfusa-livlaga/nore-neset-strikkeklubb/

 

Les meir om «Liv laga» i denne PDF-en.

Send ein epost til marknad@osogfusa og meld på ditt lag idag!

© Os & Fusaposten