Nore Neset skulekorps

Skeismyra 2, 5217 Hagavik
90 85 16 67
eiviskj@online.no

NORE NESET SKULEKORPS har plass til flere musikanter.

Vi held til på Nore Neset Skule og har øvingstid onsdagar me1lom 17.30 – 19.30. Vi tilbyr instrumentalundervisning, aspirantgruppe, junior,- og hovudkorps. Medlemene våre kjem frå Nore Neset Lunde, Strøno og Lysekloster skulekretsar.

Du er hjarteleg velkommen, saman med mor og/eller far, til å komma innom på ei av øvingane våre. Då kan du få sjå på ulike instrument, prate litt med dei som spelar i korpset og sjå korleis vi har det. Vi søkjer først og fremst born som er/blir 8 år eller eldre. men vi tek også imot yngre bom som et godt motiverte for dette.

Du kan spele i skulekorpset heilt til du er 19 år, så det er aldri for seint å kome i gang. Å vera med i eit korps er spanande. utvlklande og inkluderande. Vi legg vekt på at vi skal ha eit godt miljø og at speling skal vera gøy. Av aktivitetar som korpset er med på kan nemnast • 17. mai spelar vi i Strøno og på Nore Neset • Seminar med overnatting • Basar og konsertar • Og så reiser vi alltid på tur/festival i løpet av året.

Håpar dette høyrest kjekt ut Vi er ein grei gjeng som øver saman kvar onsdag, men vi vil gjerne bli fleire!

Os og Fusaposten

Hei!

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike! Sjå PDF-fil under for info om avisas nye storsatsing. Vi lanserte 15. august. Sjekk ut desse  linkane:

På framsida til avisa:
http://www.osogfusa.no/external/liv-laga-demo

Side med lag og foreiningar:
http://tjenester01.agdermedia.no/os-fusaposten/liv-laga/

Eiga bakomside med info + link til lagets eiga nettside/Facebookside:
http://tjenester01.agdermedia.no/osogfusa-livlaga/nore-neset-strikkeklubb/

 

Les meir om «Liv laga» i denne PDF-en.

Send ein epost til marknad@osogfusa og meld på ditt lag idag!

© Os & Fusaposten