Steintøft Boring graving sprenging

Gåsland 70 D, 5427 Urangsvåg
991 10 579
svein@steintoft.no

STEINTØFT

har fleire generasjonars erfaring innan graving, opparbeiding- og rehabilitering av uteområde, boring og sprenging. Me leverer tenester til både privatpersonar og større entreprenørar.

 

TENESTER:

• Hjelp til planlegging av uteområde

Ta kontakt, så finn me saman ei god løysing for ditt uteområde

• Opparbeiding av plen

Opparbeiding eller klargjering til plen, ferdigplen eller fornying av eksisterande plen.

• Klargjering av tomter

Klargjering og opparbeiding av garasje-, hytte-, og nausttomter før bygging.

• Forstøtningsmurar

Bygging av betong- og natursteinsmurar.

• Boring, sprenging, graving og drenering

Opparbeiding og rehabilitering av uteområde med effektiv, kontrollert og sertifisert fjerning av masse som sparar tid.

© Bømlo-nytt