Helle Elecon Elektrikar Røyrleggjar Varmepumpe Ventilasjon

Sæ 138, Kunnskapshuset, 5417 Stord
53428150
post@helleelecon.no


Helle AS og Elecon AS er tradisjonsrike bedrifter med lang erfaring og sterke marknadsposisjonar innan sine fag. Me vil halda fram med det me er gode på og slik kundane kjenner oss. Saman vil me utvikla oss som totalteknisk leverandør og tilby gode løysingar innanfor røyr, elektro og ventilasjon. Me har den siste tida vunne ei rekke oppdrag, og me er no i gang med etablering av eigen serviceavdeling for elektro på Bømlo. Helle Elecon hadde i 2017 ein omsetnad på 50 millionar og me er ca 55 tilsette fordelt på dei ulike faggruppene i Sunnhordland.

© Sunnhordland