Vernepleiar

Stord kommune
Publisert: 21. september 2022

LANGELAND SKULE

Vernepleiar (ID 1906)

Det er ledig mellombels 100% stilling som vernepleiar. Tilsetjing snarast.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no og www.arbeidsplassen.no

Sunnhordland