Tilkallingsvikarar

Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS
Bømlo og Heiane
Søknadsfrist: 22. september 2021
Publisert: 3. september 2021

Tilkallingsvikarar på miljøsentral – Bømlo og Heiane

Arbeidsoppgåver:
Kunderettleiing på miljøsentralen
Logistikk
Truck og gravemaskinkøyring
Ta imot betaling
Ulike støttefunksjonar

Du må:
vera sjølvstendig og målretta
trivast i møte med kunden, og i eit hektisk arbeidsmiljø
ha stå- på- vilje og humør
vera fleksibel

Me kan tilby:
eit godt arbeidsmiljø
utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
løn etter avtale
mulighet for fast tilsetjing

Arbeidet høver godt for studentar, pensjonistar eller andre som kan stilla på kort varsel, anten det er dagtid, ettermiddag eller helg. Nærare opplysningar får du hos driftsleiar Lars Halleraker 48 16 11 01

Send søknad til:
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS, Meatjønnsvegen 43 5412 Stord, eller til sim@sim.as


Me gjer merksam på at søkjarar kan bli ført opp på offentleg søkjarliste,
sjølv om ein har bedt om anonymitet, men dette vil du bli varsla om.

Sunnhordland