Sveisarar

HMR Husnes
heiltid
Husnes
Industri
Søknadsfrist: 15. desember 2019
Publisert: 27. november 2019

HMR Husnes AS er ein totalleverandør av prosjekterings- og utføringstenester
til industrien. Våre kjerneområde er innan prosessindustri, vasskraft og olje og gassnæringa. HMR Husnes er eit selskap i HMR Group, og har over 60 års
stolt historie som leverandør til inn- og utland. I 2018 hadde HMR-konsernet ein
omsetnad på om lag 270 mill. kroner. For meir informasjon sjå: www.hmr.no

Vi opplever auka ordremengd og søkjer etter dyktige:

SVEISARAR

Ønska kvalifikasjonar: Fagbrev eller lengre relevant erfaring.

Arbeidsstad: Husnes

Søknadsfrist: 15. desember 2019

Sjå www.hmr.no/karriere for fullstending stillingsutlysning og søknadsskjema

 

Sunnhordland