Spesialpedagog

Stord kommune
Publisert: 21. september 2022

LANGELAND SKULE

Spesialpedagog (ID 1907)

Det er ledig mellombels 100% stilling som spesialpedagog. Tilsetjing snarast.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no og www.arbeidsplassen.no

Sunnhordland