Kva med sommarjobb på Bømlo?

Bømlo kommune
Stord
Helse Kjøkken Teknisk drift
Publisert: 20. januar 2020

Sommaren 2020:

Kva med sommarjobb på Bømlo?

 

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar innan fleire fagområde – miljøteneste innan rus og psykisk helse, kjøkenassistentar, pleie- og omsorg, legetenesta, habiliteringstenesta, teknisk drift og i Kundetorget.
Kvalifiserte søkjarar innan helse vert vurdert/kan få tilbod før frist utgår. Fullstendig
utlysingstekst og søknad finn du på www.bomlo.kommune.no – ledige stillingar

Søknadsfrist 1. mars 2020

Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes | Telefon: 53 42 30 00
postmottak@bomlo.kommune.no | www.bomlo.kommune.no

Sunnhordland