Sjukepleiarar

Stord kommune
Søknadsfrist: 30. april 2021
Publisert: 26. mars 2021

HEIMEBASERTE TENESTER

Sjukepleiar (ID 1693)
Det er ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar. Det kan det verte aktuelt å tillegga stillinga funksjon som ass. avdelingsleiar og/eller koordinator.
Les meir om stillinga her

 

Sjukepleiarar (ID 1694)
Det er ledig to 100% vikariat som sjukepleiar. Tilsetjing frå snarast og fram til august 2022.
Les meir om stillinga her

 

Sunnhordland