Sjukeheimoverlege

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 26. september 2021
Publisert: 3. september 2021

LEGETENESTER

Sjukeheimoverlege (ID 1751)

Det er ledig ledig fast stilling i 50% som sjukeheimoverlege frå dags dato. Stillinga kan kombinerast med ledig fastlegeavtale.

Fullstendig lysing her

Søknadsfrist: 26.09.2021

Sunnhordland