Prosjektleiar

Engelsen Entreprenør as
Fast heiltid Leiar
Stord
Entreprenør Kontor og administrasjon
Søknadsfrist: 3. april 2020
Publisert: 13. mars 2020

Er du vår nye kollega?

Engelsen Entreprenør as er eit selskap med lang historie på Stord, og er den leiande betongentreprenøren i distriktet. Selskapet driv med tradisjonelt betongarbeid, men er òg ein vesentleg aktør i hovud- og totalentreprisemarknaden. Selskapet har om lag 35 tilsette og omsette  i 2019 for omlag 120 mill. kr. Marknadsområdet er i hovudsak Stord og kringliggjande kommunar.

Engelsen Entreprenør søkjer prosjektleiar for snarleg tiltreding

Arbeidsoppgåver:
– Kalkulasjon og anbodsrekning
– Framdrifts- og ressursplanlegging i prosjekt
– Prosjektoppfølging – både administrativt og ute på byggjeplass
– Kontakt med byggherre, arkitektar og rådgjevarar

Krav til stillinga:
– Ingeniør med byggfagleg bakgrunn
– Solid relevant erfaring kan erstatte manglande formell utdanning
– Leiarerfaring innan relevant fagområde
– Gode norskkunnskapar – munnleg og skriftleg
– Solide datakunnskapar
– Førarkort klasse B

Me tilbyr:
– Konkurransedyktig løn etter kvalifikasjonar, gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Den me tilset vert del av leiargruppa i selskapet. Me søkjer ein medarbeidar som er påliteleg, positiv og klar for faglege utfordringar. Me tilbyr spanande arbeidsoppgåver i eit engasjert og positivt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar, Bernt Øyvind Vad, tlf. 970 59 018, eller til  HR-/Kvalitetsleiar, Eva Johnsen Tyse tlf. 970 59 041.

Søknad med CV skal sendast til eva.tyse@engelsenentreprenor.no innan 03.04.20, merka «søknad prosjektleiar»

Sunnhordland