Prosjektleiar

Stord Anlegg
heiltid
Stord
Bygg og anlegg Prosjektleiing
Søknadsfrist: 15. juni 2020
Publisert: 22. mai 2020

Prosjektleiar
Arbeidet vil hovudsakeleg omhandle prosjektleiing
og prosjektoppfølging.

Utdanning:
Teknisk fagskule, relevant Bachelor- eller Mastergrad.
Erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning.

Stord Anlegg tilbyr gode lønnsforhold, samt avtalar
om pensjon og forsikring.

Søkjarar må kunne snakke og skrive flytande norsk.

Skriftleg søknad sendast pr. post eller e-post:
Knut.olav.skaar@stordanlegg.no

Søknadsfrist: 15.06.20
Søknadane vert handsama konfidensielt.
Har du spørsmål om stillinga,
ring Knut Olav på telefon 91 64 85 95.

Sunnhordland