Operatør betongboring og saging

Engelsen Entreprenør
Publisert: 26. august 2022

Som følgje av auka oppdragsmengde søkjer Engelsen Entreprenør as etter

Operatør betongboring og saging

Me har mange spanande og flotte oppdrag på gang, og treng fleire dyktige arbeidsfolk.

DU:
– Har interesse for faget og god teknisk innsikt
– Evner å løyse utfordringar på byggeplass
– Kan utføre vedlikehald av utstyr
– Likar å stå på i ein jobb som krev god fysikk
– Er sjølvstendig – men fungerer og godt i eit team

ME tilbyr:
– 100% stilling i eit trygt og positivt arbeidsmiljø
– Konkurransedyktige vilkår
– God opplæring

Referansar vert vektlagd.

Send søknad til stilling@engelsenentreprenor.no

Spørsmål kan rettast til Bernt Øyvind Vad, tlf. 970 59018

Sunnhordland