Ledige stillingar

Stord vidaregåande skule
deltid heiltid
Stord
Kontor og administrasjon
Publisert: 22. november 2019

Ved Stord vidaregåande skule er desse stillingane ledige:

• Konsulent
100% – fast – søknadsfrist 27.11.19

• Kontormedarbeidar
80% – fast – søknadsfrist 01.12.19.

For fullstendig utlysing eller for å søkja på stillingane, sjå: www.hordaland.no/jobb

Sunnhordland