Kyrkjeverje

Kvinnherad kyrkjelege Fellesråd
heiltid
Kvinnherad
kyrkje og kyrkjelyd
Søknadsfrist: 21. september 2020
Publisert: 21. august 2020

 

Frå 1. desember er det ledig fast stilling som kyrkjeverje

Stillinga har det administrative og økonomiske ansvaret for kyrkjeleg fellesråd si verksemd.

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverje Erling Niclasen:
Tlf. 95 48 50 73  – Mail: erling.niclasen@kvinnherad.kommune.no

Eller prost Svein Arne Theodorsen
Tlf. 95 75 09 27 – Mail: svein.arne.theodorsen@kyrkja-stord.no

Meir om stillinga finn du på heimesida vår: www.kvinnherad.kyrkja.no

Søknadsfrist 21. september

Sunnhordland