Kommunikasjonsrådgjevar

HVL
Kommunikasjon
Stord
Søknadsfrist: 3. mai 2022
Publisert: 27. april 2022

HVL søker nye medarbeidarar
Fellesadministrasjonen
Avdeling for kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgjevar – 2 stillingar
Campus Haugesund og Stord

Meir informasjon om stillingane
www.hvl.no/ledige-stillingar
Tel. +47 55 58 58 00

Sunnhordland