Kommunalsjef

Stord kommune
Stord
Publisert: 7. januar 2022

Kommunalsjef – ID 1789

Stord kommune har ledig stilling som kommunalsjef for tenesteområde rehabilitering, helse og omsorg. Stillinga inngår i rådmannen si leiargruppe, som har det overordna administrative ansvaret for planlegging, utvikling og drift av den kommunale verksemda.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no

Sunnhordland