Jordmor

Stord kommune
deltid
Stord
Helse
Søknadsfrist: 14. juni 2020
Publisert: 22. mai 2020

LEDIG STILLING

FØREBYGGJANDE TENESTER

Jordmor (ID 1598)
Frå 01.08.20 har me ledig 50% fast stilling som
jordmor. I tidsrommet 15.06.20–31.01.21 har me
ledig 50% prosjektstilling for jordmor.
Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no

Sunnhordland