It Systemutviklar

Leirvik AS
Stord
Søknadsfrist: 18. april 2021
Publisert: 29. mars 2021

Leirvik AS har eit breitt ingeniørmiljø som utviklar
teknologi og løysingar som vert nytta både til
bygging på eige verft og offshore.

Vil du vera ein del av dette?

Søknadsfrist: 18. april 2021
Sjå meir informasjon: www.leirvik.com/career/

Sunnhordland