FRILANSAR MARKNAD

Mediehuset Sunnhordland
Stord
Publisert: 13. januar 2022

PÅ GRUNN AV TIDVIS SVÆRT HEKTISKE PERIODAR, ynskjer Mediehuset Sunnhordland å knyta til seg fleksible og dyktige frilansarar som i periodar har høve til å ta på seg oppdrag. Hovudtyngda vil væra innhaldsmarknadsføring for kundar, samt anna prosjektarbeid.

Frilansarane vil vera tilknytt marknadsavdelinga. Du må beherska nynorsk, ha sertifikat og det vil vera
ein fordel om du har erfaring med fotografering.

 

For meir informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt med innhaldsprodusent Silje Huglen Tillung på
tlf. 98 24 20 03 eller mail: silje@sunnhordland.no

 

Sunnhordland