Fastlegeavtalar

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 16. januar 2022
Publisert: 17. desember 2021

LEGETENESTER

Fastlegeavtalar (ID 1785)
Det er ledig 3 fastlegeavtalar med til saman 1800 personar på listene. Kommunen vil leggja til rette for næringsavtale eller fastløna stillingar ut frå søkjar sine ønske.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no

Sunnhordland