Fastlege

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 17. mai 2021
Publisert: 23. april 2021

LEGETENESTER

Fastlegeavtale – nyoppretta (ID 1704)
Stord kommune har ledig nyoppretta fastlegeavtale ved Landsbylegane.

Les meir om stillinga og søk her

Fastlegeavtale – overtaking (ID 1705)
Stord kommune har ledig fastlegeavtale ved Stord legesenter frå 15.06.21

Les meir om stillinga og søk her

Fastlegestilling (ID 1706)
Stord kommune har ledig fastlegestilling ved Heiane legekontor frå 01.11.21.

Les meir om stillinga og søk her

Sunnhordland