Fagarbeidar vasslekkasjeutbetring

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 1. november 2021
Publisert: 8. oktober 2021

STORD KOMMUNALTEKNIKK

Fagarbeidar vasslekkasjeutbetring (ID 1765)
Det er ledig fast 100 % stilling som fagarbeidar ved Stord kommunalteknikk

Fullstendig lysingstekst her

Sunnhordland