Fagarbeidar/kjøkkenmedarbeidar

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 6. juni 2022
Publisert: 20. mai 2022

KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

Fagarbeidar/kjøkkenmedarbeidar (ID 1858)
Det er ledig fast 90% stilling som helsefagarbeidar/kjøkkenmedarbeidar.

 

Les meir om stillinga her

Sunnhordland