Fagarbeidar drift vatn og avløpsanlegg

Stord kommune
Stord
Søknadsfrist: 1. november 2021
Publisert: 8. oktober 2021

STORD KOMMUNALTEKNIKK

Fagarbeidar drift vatn og avløpsanlegg (ID 1766)
Det er ledig fast 100 % stilling som fagarbeidar ved Stord kommunalteknikk

Fullstendig lysingstekst her

Sunnhordland