Driftsoperatør Tysnes Fjordbruk AS

Alsaker Fjordbruk AS
Tysnes
Driftsoperatør
Søknadsfrist: 1. februar 2022
Publisert: 11. januar 2022
Alsaker Fjordbruk er eit lokalt forankra havbrukskonsern med hovudkontor på Onarheim i Tysnes kommune. Me tek hand om laksen frå rogn til ferdig pakka produkt, og har aktivitet i 14 kommunar mellom Stavanger og Bergen. Me er eitt av landets største oppdrettskonsern, med 24 matfiskkonsesjonar, 4 settefiskanlegg, rensefiskanlegg, slakteri, brønnbåt og ein stor flåte av servicebåtar. Alsaker er ein del av Meidell konsern, som forutan havbruk, omfattar marineserviceverksemda Tronds Marine Service, drift av eigne næringseigedomar samt bygde- og eigedomsutvikling. Me har over 2,2 milliard i omsetning og er om lag 350 tilsette i Hordaland og Rogaland. Les om oss på www.alsaker.no
Tysnes Fjordbruk AS har pr. i dag matfiskproduksjon på 5 lokalitetar i Sunnhordland; Flornes, Lindarholmen, Onarøy, Skorpo og Ystanes. Selskapet har base på Onarheim, i Tysnes kommune, og dagleg utfart frå m.a Malkenes, Onarheim, Skorpo og Ølve. Totalt er me 20 motiverte og kjekke tilsette, som no søkjer ny medarbeidar.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Produksjon av sunn og god mat til kundar over heile verda
 • Fôring, kontroll og stell av laks og rensefisk
 • Drift og vedlikehald av teknisk utstyr og anlegg
 • Produksjons- og kvalitetsoppfylging
 • Operere båt, kran og anna mekanisk utstyr
 • Deltaking i helgevaktsordning

Ynskjelege kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning og /eller erfaring innan akvakultur (men ikkje eit krav)
 • Engasjert og initiativrik
 • Er sjølvstendig og fleksibel, med evne til å stå på når det trengs
 • Sjømannskap/teknisk innsikt, fordel om du har VHF, G20, trucksertifikat og sikkerhetskurs
 • Løysingsorientert med gode samarbeidsevner
 • Likar utearbeid i all slags vêr og vind

Me kan tilby deg:

 • Jobb i eit av dei leiande norske oppdrettsselskapa for produksjon av laks
 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit ungt, triveleg og hektisk miljø
 • Naudsynt opplæring
 • Arbeid i eit spennande miljø

Me oppmodar personar med lokal tilknyting om å søkja!

For nærare opplysningar om stillinga ta kontakt med driftssjef Bjørn Tore Malkenes på tlf. 99 21 01 25
Registrer din søknad på www.alsaker.no

Sunnhordland