Daglig leder - Salgsleder

Mestervindu Norge AS
Fitjar
Søknadsfrist: 24. september 2021
Publisert: 10. september 2021

Mestervindu Norge AS starter en ny æra med dør- og vindusproduksjon i vårt store og moderne produk-sjonsanlegg i Fitjar. Eierne har betydelig erfaring fra bransjen, og fra annen spesialisert virksomhet rettet mot byggenæringen. Ambisjonene er klare, med innovativ produktutvikling, dedikerte markedssegmenter og djerve resultatmål. Kapitalbehov, teknisk kompetanse og startkapasitet er ivaretatt.

Nå søker vi toppressurser til ledelse og salg. Vil du ta en nøkkelposisjon i nyoppbyggingen, og skape resultater raskt, og på lengre sikt?

 

DAGLIG LEDER

Vi søker deg som har oppnådd gode resultater som leder i virksomhet med industriell produk-sjon og salg, eller i annen handelsvirksomhet. Du klarer å kombinere strategiske og operative oppgaver, har økonomistyrings-kompetanse og er flink med mennesker. Du kommuniserer lett, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. I tillegg bør du ha relevant høyere utdanning.

 

SALGSLEDER

Vi ser etter mye av det samme hos deg som skal ha ansvar for salg, men uten krav til ledelses- bakgrunn. Det er først og fremst den gode selge-ren i deg vi er på jakt etter.

 

Begge stillingene krever pågangsmot og utholdenhet. En del reisevirksomhet må påregnes. Vi søker deg som motiveres av å bygge opp et selskap som raskt vil bli synlig, og oppnå anerkjennelse i markedet. Du får også være med på å skape en bærekraftig og prestasjons-orientert bedriftskultur, der arbeidsglede og stolthet i arbeidsmiljøet settes høyt. Betingelsene vil være konkurransedyktige.

Vil du vite mer kan du ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Visere AS, Rune M. Bruket, tlf. 97138423.

Søknader vil bli vurdert fortløpende, så meld din interesse snarest, og senest innen 24. september via www.visere.no

Sunnhordland