Barne- og ungdomsarbeidar

Stord kommune
Publisert: 21. september 2022

LANGELAND SKULE

Barne- og ungdomsarbeidar (ID 1908)

Det er ledig 2 faste 89 % stillingar som barne- og ungdomsarbeidar i SFO og undervisning. Tilsetjing snarast.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no og www.arbeidsplassen.no

Sunnhordland