Avdelingssjukepleiar

Sunnhordland interkommunale legevakt
Heiltid
Stord
Helse Sjukepleiar
Søknadsfrist: 6. desember 2020
Publisert: 20. november 2020

Ved Døgnavdeling IDA er det ledig 100% stilling som avdelingssjukepleiar.

For fullstendig lysing: www.stord.kommune.no/ledige-stillinger

Sunnhordland