Ledige stillingar

Stord vidaregåande skule
Stord
Søknadsfrist: 23. februar 2020
Publisert: 14. februar 2020

Ved Stord vidaregåande skule har me
ledige stillingar som:

Avdelingsleiarar
Yrkesfaglege utdanningsprogram – 2 stillingar

For fullstendig utlysing og for å søkja på stillingane, sjå: https://www.vestlandfylke.no/ledige stillingar.

Sunnhordland