Avdelingsleiar HR

Høgskulen på Vestlandet
Søknadsfrist: 29. mai 2022
Publisert: 10. mai 2022

HVL søkjer nye medarbeidarar

Fellesadministrasjonen
Avdeling for HR

Avdelingsleiar HR
Vi søkjer etter ein avdelingsleiar som kan leie vidareutviklinga av HR-området vårt.
Vår nye avdelingsleiar HR er ein utviklingsorientert, tydeleg og engasjert leiar, med kjennskap til høgare utdanning og eit sterkt engasjement for høgskulen sitt samfunnsoppdrag. Avdelingsleiar har god organisasjonskunnskap, og eit strategisk blikk for å støtte fakultet og avdelingar sine behov for leiar-, medarbeidar- og arbeidsmiljøutvikling.

HVL er på god veg til å bli eit nytt universitet. Vår nye HR-leiar har ei viktig rolle i realiseringa av denne ambisjonen.

Arbeidsstad: Campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord eller Haugesund

Les meir om stillinga, og søk her

Sjå fleire ledige stillingar på www.hvl.no/ledige-stillingar

Tel. +47 55 58 58 00 | post@hvl.no | hvl.no

Sunnhordland