Anleggsmaskinførar

Stord Anlegg
heiltid
Stord
Bygg og anlegg Transport
Søknadsfrist: 15. juni 2020
Publisert: 22. mai 2020

Anleggsmaskinførar
Varierte arbeidsoppgåver innan anleggmaskinførarfaget.

Ønska kvalifikasjonar til søkjar:
– Fagbrev
– Sjølvstendig
– Førarkort min. kl B
– Erfaring vil bli vektlagt

Stord Anlegg tilbyr gode lønnsforhold, samt avtalar
om pensjon og forsikring.

Søkjarar må kunne snakke og skrive flytande norsk.

Skriftleg søknad sendast pr. post eller e-post:
Knut.olav.skaar@stordanlegg.no

Søknadsfrist: 15.06.20

Søknadane vert handsama konfidensielt.
Har du spørsmål om stillinga,
ring Knut Olav på telefon 91 64 85 95.

Sunnhordland